Estudis tècnics d’espècies invasores i plagues

Un dels principals problemes que s’enfronten els diferents ajuntaments a nivell faunístic és la introducció de les espècies invasores per part de particulars com cotorres, peixos, tortugues d’aigua i cranc americà, etc.

El control i eliminació d’aquestes espècies no és gens fàcil, ja que tornen a instal·lar se de nou al municipi. Proposem tota una sèrie de mesures preventives i correctores que ajuden a disminuir les seves poblacions.

Altres espècies que representen una plaga per al municipi poden ser els coloms i els estornells.

També us mostrem un estudi sobre la problemàtica dels gossos al barri de les Corts a Barcelona.