Dels Tallers

Els tallers tenen una durada aproximada d’una hora. Es realitzen a les pròpies aules del centre educatiu. no cal cap desplaçament i no es necessita cap aula especial ni laboratori. Són portats a terme per un educador ambiental per classe. Generalments, els tallers tenen primer una part introductòria d’explicació audiovisual i una part més pràctica on es realitza una activitat o manualitat, al final es fa un petit debat o reflexió.

Tallers d’animals "Toca-toca"

Tallers de caire mediambiental

Material de suport

Amb antelació a la realització dels tallers, l’Associació BioEduca envia al Centre educatiu el “Dossier pel professor” amb informació de l’activitat. Ens encarreguem de bona part del material necessari per desenvolupar les activitats (els animals vius en els toca-toca, eines de mesura, tisores, productes i altes materials , etc.). Hi ha materials que poden anar a part com pot ser el cas de les caixes niu o el planter que tenen un cost addicional.

Realitzem 3 tipus de Tallers d’animals ”Toca-toca” on portem a l’escola una col·lecció d’animals vius. El Taller de coneguem els vertebrats, el Taller de coneguem els invertebrats i el Taller d’amfibis i rèptils.

Per una altra banda, també realitzem tot un seguit de tallers de caire mediambiental, com poden ser els tallers de reciclatge de paper, reciclatge creatiu, residus, energies renovables, estalvi i depuració d’aigua, canvi climàtic, etc.

On es realitza?

Els tallers es desenvolupen a la mateixa escola i/o aula, no cal cap desplaçament. No es necessita cap aula especial ni laboratori

Què es necessita?

Per la majoria de tallers, es necessita un canó de PowerPoint, ordinador, pantalla (o part blanca) i la col-laboració del professorat

Dates i horari

Matins i tardes durant el curs escolar, s´ha de concertar data prèviament