Restauració d’espais degradats, zones humides

Recuperem i restaurem aquells espais degradats i que encara poden recuperar-se i millorar així la seva qualitat ambiental.

Són susceptibles d’aquestes accions les antigues graveres d’extracció d’àrids, zones fluvials, boscos cremats, abocadors clausurats, etc.

Algunes de les mesures a realitzar, sovint són molt senzilles i econòmiques: com neteja de l’espai, eliminació de la vegetació al·lòctona, senyalització de l’espai natural, plantació de vegetació autòctona, seguiments de biodiversitat, etc.

Tres bons exemples de zones humides restaurades que vàrem fer són:

    • Graveres de Sant Boi de Llobregat (basses de Can Dimoni) al Delta del Llobregat (Ajuntament de Sant oi de Llobregat).
    • Espai natural de la desembocadura del riu Foix (Ajuntament de Cubelles).
    • Riu Ondara al municipi de Tàrrega.